Aktuelt

Planforslaget for Nyhavna øvre er klar for sluttbehandling i bygningsrådet. Formålet med planarbeidet er å omregulere området fra industriformål til boligformål.   Planen åpner for ca. 520 boliger og minimum 1500m² forretning eller tjenesteytende virksomhet. Saken ble omtalt i Adresseavisen 01.mars.

Les mer →
Nardovegen Studentboliger

Planforslag for studentboligene sendes inn til Trondheim kommune uke 8, 2018

Les mer →
Hallstein Gård

Reguleringsplanen for Hallstein Gård er vedtatt og inneholder ca. 950 nye boenheter. Det er planlagt ulike typer boliger, både småhus- og blokkbebyggelse. I tillegg er det regulert en barnehage og et bydelshus sentralt i området. Det skal også bygges en ny offentlig veg fram til området, som har fått navnet Armfeldtvegen.

Les mer →
Nye Melhustorget

Nye Melhustorget er innsendt som planforslag til områdeplan for Melhus sentrum.

Les mer →
Granåsen Gård Øst

Planen omfatter arealer bygging av ca 800 boliger, veganlegg for stamrute øst, ungdomsskole, offentlig idrettsanlegg, offentlig barnehage, offentlig friområde og offentlig grøntområde.

Les mer →
Granåsen Gård Øst

Reguleringsplan for Granåsen Gård Øst ble vedtatt utlagt for høring i Bygningsrådet 15.03.16.

Les mer →
Perspektiv sett fra krysset Parallellen x Lunderhaugen.

Reguleringsplanen for Hallsteingård behandles i bygningsrådet tirsdag 24.november. Planen inneholder 950 boenheter.

Les mer →
Granåsen Gård Vest

Reguleringsplanen for Granåsen Gård Vest ble torsdag 18. juni enstemmig vedtatt i Bystyret i Trondheim.

Les mer →
Halsteingård

Hallsteingård inneholder 950 boenheter. Illustrasjonsplanen for området viser ca.600 leiligheter og 350 rekkehus / kjedete eneboliger.

Les mer →

Trondheim Bystyret vedtok 26. februar 2015 vår detaljreguleringsplan for boligområde B6-2. Feltet er en del av den store områdeplanen for Lilleby. Bebyggelsen vil omkranse et indre gårdsrom og ha varierende høyde fra 3 til 8 etasjer. Utbyggingspotensialet er på 22500 BRA (ca 18000 S-BRA), tilsvarende ca 320 leiligheter. Bebyggelsens orientering mot sør og vest vil

Les mer →