Aktuelt

Granåsen Gård Øst

Reguleringsplan for Granåsen Gård Øst ble vedtatt utlagt for høring i Bygningsrådet 15.03.16.

Les mer →
Perspektiv sett fra krysset Parallellen x Lunderhaugen.

Reguleringsplanen for Hallsteingård behandles i bygningsrådet tirsdag 24.november. Planen inneholder 950 boenheter.

Les mer →
Granåsen Gård Vest

Reguleringsplanen for Granåsen Gård Vest ble torsdag 18. juni enstemmig vedtatt i Bystyret i Trondheim.

Les mer →
Halsteingård

Hallsteingård inneholder 950 boenheter. Illustrasjonsplanen for området viser ca.600 leiligheter og 350 rekkehus / kjedete eneboliger.

Les mer →

Trondheim Bystyret vedtok 26. februar 2015 vår detaljreguleringsplan for boligområde B6-2. Feltet er en del av den store områdeplanen for Lilleby. Bebyggelsen vil omkranse et indre gårdsrom og ha varierende høyde fra 3 til 8 etasjer. Utbyggingspotensialet er på 22500 BRA (ca 18000 S-BRA), tilsvarende ca 320 leiligheter. Bebyggelsens orientering mot sør og vest vil

Les mer →

Forslag til reguleringsplan ble innsendt til kommunen 4. juli. Planforslaget viser ca 550 enheter fordelt på 200 rekkehus/ eneboliger og 350 leiligheter.

Les mer →

Bygningsrådet vedtok 25. juni enstemmig å legge Lilleby felt B6 ut til offentlig ettersyn. Felt B6 ligger på den gamle Garden og Larsen tomten, og er en del av områdereguleringsplanen for Lilleby. Feltet vil bestå av inntil 320 leiligheter i varierende størrelse. Bebyggelsen vil orienteres rundt en stor hage som vil bli midtpunkt i boligområdet.

Les mer →
Ringve Park Fasade

Salget av Ringve Park har nå startet, og allerede etter første visning ble 38 leiligheter i byggetrinn 1 solgt!

Les mer →
Planprogrammet Halstein Gård

Planprogrammet definerer hvilke behov for utredninger og arbeid som skal gjøres i reguleringsplanen for området.

Les mer →
Halstein Gård

Planprogrammet for Halstein Gård inneholder oversikt over hvilke fagtema som skal utredes nærmere i selve reguleringsplanen. Forslag til reguleringsplan sendes inn til Trondheim kommune før sommerferien 2014. Les saksframlegget til planprogrammet (pdf-fil). For informasjon om vedleggene se sakskartet til bygningsrådet.   Les mer om prosjektet Halstein Gård!

Les mer →