Aktuelt

Heimdal Gruppen AS selger sine aksjer i Heimdal Bolig AS til selskapets administrerende direktør Roar Munkhaugen. Heimdal Gruppen AS selger også sine aksjer i Heimdal Eiendom AS til selskapets administrerende direktør Ellen Tveit Klingenberg. Denne endringen gjelder bare eierskapet i de to selskapene. De vil bli ledet, drevet og utviklet som før, men nå uten

Les mer →

Reguleringsplanen for Nyhavna Øvre ble vedtatt i bystyret 31. mai. Planen legger til rette for utbygging av ca 500 boliger og 1500 m2 næring/kontor/forretning/tjenesteytende virksomhet i første plan mot gata Ladebekken. Nyhavna Øvre ligger som et bindeledd mellom Lilleby og Nyhavna. Med utbyggingen som etter hvert kommer på Nyhavna, vil dette området bli en sammenhengende

Les mer →

Planforslaget for Nyhavna øvre er klar for sluttbehandling i bygningsrådet. Formålet med planarbeidet er å omregulere området fra industriformål til boligformål.   Planen åpner for ca. 520 boliger og minimum 1500m² forretning eller tjenesteytende virksomhet. Saken ble omtalt i Adresseavisen 01.mars.

Les mer →
Nardovegen Studentboliger

Planforslag for studentboligene sendes inn til Trondheim kommune uke 8, 2018

Les mer →
Hallstein Gård

Reguleringsplanen for Hallstein Gård er vedtatt og inneholder ca. 950 nye boenheter. Det er planlagt ulike typer boliger, både småhus- og blokkbebyggelse. I tillegg er det regulert en barnehage og et bydelshus sentralt i området. Det skal også bygges en ny offentlig veg fram til området, som har fått navnet Armfeldtvegen.

Les mer →
Nye Melhustorget

Nye Melhustorget er innsendt som planforslag til områdeplan for Melhus sentrum.

Les mer →
Granåsen Gård Øst

Planen omfatter arealer bygging av ca 800 boliger, veganlegg for stamrute øst, ungdomsskole, offentlig idrettsanlegg, offentlig barnehage, offentlig friområde og offentlig grøntområde.

Les mer →
Granåsen Gård Øst

Reguleringsplan for Granåsen Gård Øst ble vedtatt utlagt for høring i Bygningsrådet 15.03.16.

Les mer →
Perspektiv sett fra krysset Parallellen x Lunderhaugen.

Reguleringsplanen for Hallsteingård behandles i bygningsrådet tirsdag 24.november. Planen inneholder 950 boenheter.

Les mer →
Granåsen Gård Vest

Reguleringsplanen for Granåsen Gård Vest ble torsdag 18. juni enstemmig vedtatt i Bystyret i Trondheim.

Les mer →
Halsteingård

Hallsteingård inneholder 950 boenheter. Illustrasjonsplanen for området viser ca.600 leiligheter og 350 rekkehus / kjedete eneboliger.

Les mer →

Trondheim Bystyret vedtok 26. februar 2015 vår detaljreguleringsplan for boligområde B6-2. Feltet er en del av den store områdeplanen for Lilleby. Bebyggelsen vil omkranse et indre gårdsrom og ha varierende høyde fra 3 til 8 etasjer. Utbyggingspotensialet er på 22500 BRA (ca 18000 S-BRA), tilsvarende ca 320 leiligheter. Bebyggelsens orientering mot sør og vest vil

Les mer →

Bygningsrådet vedtok 25. juni enstemmig å legge Lilleby felt B6 ut til offentlig ettersyn. Felt B6 ligger på den gamle Garden og Larsen tomten, og er en del av områdereguleringsplanen for Lilleby. Feltet vil bestå av inntil 320 leiligheter i varierende størrelse. Bebyggelsen vil orienteres rundt en stor hage som vil bli midtpunkt i boligområdet.

Les mer →
Ringve Park Fasade

Salget av Ringve Park har nå startet, og allerede etter første visning ble 38 leiligheter i byggetrinn 1 solgt!

Les mer →
Planprogrammet Halstein Gård

Planprogrammet definerer hvilke behov for utredninger og arbeid som skal gjøres i reguleringsplanen for området.

Les mer →
Ellen Tveit Klingenberg

Boligprodusentenes årlige konferanse ble arrangert i Oslo 14. og 15. mai. Konferansen setter rammebetingelser, markedsmuligheter og boligpolitikk på dagsorden, og har mange spennende tema og foredragsholdere. Blant annet holdt Statsråd Bård Vegar Solhjell fra Miljøverndepartementet et inspirerende og godt foredrag om Plan- og bypolitikk og boligbygging. Statsråden viste avslutningsvis eksempler fra tre boligprosjekt i Norge,

Les mer →

Heimdal Bolig AS har interesser i tre av områdene som ble vedtatt.

Les mer →
Ellen Tveit Klingenberg

Ellen Tveit Klingenberg i Heimdal Bolig mener regjeringens nye boligmelding er overraskende lite konkret.

Les mer →