Heimdal Gruppen AS selger sine aksjer i Heimdal Bolig AS til selskapets administrerende direktør Roar Munkhaugen. Heimdal Gruppen AS selger også sine aksjer i Heimdal Eiendom AS til selskapets administrerende direktør Ellen Tveit Klingenberg.

Denne endringen gjelder bare eierskapet i de to selskapene. De vil bli
ledet, drevet og utviklet som før, men nå uten det felles eierskapet som vi har stått for.

Da vi i 1980 sa ja til å sette opp de første grunnmurene på Lundåsen, startet vi på en reise som har vært full av utfordringer. I dag ser vi at de aller fleste utfordringene vi har tatt, har bidratt til å skape varige verdier. Med det endrete eierskapet i Heimdal Bolig og Heimdal Eiendom føres verdiene videre. Roar Munkhaugen og Ellen Tveit Klingenberg har lang fartstid som ledere av selskap i Heimdal Gruppen. De er erfarne skippere på hver sin skute, og de kommer fortsatt til å stå på brua nå når vi selger aksjene til dem.

Heimdal Bolig skal fortsatt være Midt-Norges ledende selskap innen eiendoms- og boligutvikling. Og Heimdal Eiendom skal fortsatt være ledende i Midt-Norge på å erverve, utvikle og selge fast eiendom.

Gjennom snart 40 år har Heimdal-selskapene utviklet smarte løsninger i samarbeid med myndigheter, forskere og kunder. Når vi nå selger oss ut av Heimdal Bolig og Heimdal Eiendom, føler vi oss sikre på at de to selskapene vil fortsette å jakte på smarte løsninger for å skape varige verdier.