Reguleringsplanen for Hallstein Gård er vedtatt og inneholder ca. 950 nye boenheter.

Det er planlagt ulike typer boliger, både småhus- og blokkbebyggelse.

I tillegg er det regulert en barnehage og et bydelshus sentralt i området.

Det skal også bygges en ny offentlig veg fram til området, som har fått navnet Armfeldtvegen.