Bygningsrådet vedtok 25. juni enstemmig å legge Lilleby felt B6 ut til offentlig ettersyn.

Felt B6 ligger på den gamle Garden og Larsen tomten, og er en del av områdereguleringsplanen for Lilleby.

Feltet vil bestå av inntil 320 leiligheter i varierende størrelse. Bebyggelsen vil orienteres rundt en stor hage som vil bli midtpunkt i boligområdet.

Vi forventer godkjent reguleringsplan ila høsten 2014.