Samfunnsansvar

varigeverdier

Varige verdier

Vi skaper varige verdier, det er visjonen vår. Den angir retningen for all virksomhet i Heimdal Eiendom.

Bevisstheten om at vi skaper varige verdier både for kundene og for samfunnet, inspirerer oss.

Forpliktet

Visjonen forplikter oss til å skape varige verdier for samfunnet som har tillit til Heimdal som en ansvarlig utbygger av bærekraftige prosjekt.

Setter spor

Som stor boligutvikler setter Heimdal Bolig tydelige spor, i landskapet og i samfunnet. Vi bygger landet og er oss ansvaret bevisst.

Når vi utvikler boliger tar vi mer hensyn til miljø og samfunn enn loven krever.

Nordens største miljøby

Miljøbyen Granås i Trondheim er Nordens største miljøby. Byen skal få over 300 boliger med passivhusstandard, bygget for å redusere energibehov og energibruk. Boligene blir forsynt med fjernvarme, for en komplett miljøvennlig og fleksibel boligløsning.

Fremtidsrettet

Det er viktig å være fremtidsrettet, og vi ser ingen grunn til å vente med slike boligløsninger. Tilbakemeldingene fra beboerne har vært positive.

Samarbeid med Enova

Heimdal Eiendom har samarbeidet tett med Enova i utviklingen av Miljøbyen Granås.

– Miljøbyen Granås er et banebrytende og svært vellykket prosjekt som er helt i tråd med ambisjonene myndighetene viser gjennom Klimameldingen, sier Helle H. Grønli, områdeleder for fornybar varme i Enova.