Boligprodusentenes årlige konferanse ble arrangert i Oslo 14. og 15. mai. Konferansen setter rammebetingelser, markedsmuligheter og boligpolitikk på dagsorden, og har mange spennende tema og foredragsholdere.

Blant annet holdt Statsråd Bård Vegar Solhjell fra Miljøverndepartementet et inspirerende og godt foredrag om Plan- og bypolitikk og boligbygging. Statsråden viste avslutningsvis eksempler fra tre boligprosjekt i Norge, og her ble Heimdal Bolig sitt prosjekt Miljøbyen Granåsen trukket frem og omtalt som et forbilde i forhold til boligplanlegging, med kort avstand til kollektivtrafikk og miljøriktig bygging med passivhus standard i hele prosjektet.

Ellen Tveit Klingenberg i diskusjon med Bård Vegar Solhjell.

Ellen Tveit Klingenberg i diskusjon med Bård Vegar Solhjell.

Solhjell opplyste til Heimdal Bolig at Miljøbyen Granåsen står på listen over prosjekt han ønsker å besøke. Vi ønsker velkommen!

Som en del av programmet ble det også gjennomført paneldebatt med alle partiledere på Stortinget. De ulike partiers synspunkter ble fremlagt, og mange gode replikker ble vekslet. Alle partier var skjønt enige om at tilrettelegging og utbygging av infrastruktur og kollektivtrafikk vil være viktige premisser for boligbygging fremover. Samtidig vil politikerne kreve høy arealutnyttelse i sentrumsområder og særlig høy grad av fortetting rundt viktige kollektivakser i byene. Heimdal Bolig har blant annet to prosjekter under planlegging hvor dette tema er særlig aktuelt; Lilleby og Granåsen Øst.

Statsråd Liv Signe Navarsete fra Kommunal- og regionaldepartementet deltok i paneldebatten, og vi benyttet anledningen til å formidle våre erfaringer fra områdeplanlegging i Trondheim kommune.

Ellen Tveit Klingenberg i samtale med Liv Signe Navarsete

Ellen Tveit Klingenberg i samtale med Liv Signe Navarsete

 

Les mer om Miljøbyen Granåsen på prosjektets nettside:

www.miljobyen.com