Planforslaget for Nyhavna øvre er klar for sluttbehandling i bygningsrådet.

Formålet med planarbeidet er å omregulere området fra industriformål til boligformål.

 

Nyhavna Øvre Oversikt

Nyhavna Øvre

Planen åpner for ca. 520 boliger og minimum 1500m² forretning eller tjenesteytende virksomhet.

Saken ble omtalt i Adresseavisen 01.mars.