Virksomheten

Heimdal Eiendom erverver, utvikler, og selger fast eiendom. Selskapet har som strategi å være blant

de største utviklerne av boligområder i Midt-Norge.

 

Selskapet har i dag under utvikling eiendom i Trondheim kommune for ca. 10 milliarder målt i

omsetningsverdi. Dette er bestående boligområder som er gjenstand for fortetting, nedlagte

industriområder som er under transformasjon, og LNF-områder som konverteres til fremtidige

utbyggingsområder. De ulike områdene reguleres til bolig, næring og offentlig formål. Det vil bli stor

variasjon i type boliger og størrelse, samt næringsareal for ulike aktører. Både bebygde og ubebygde

områder erverves, for deretter å utvikles til ferdig regulerte utbyggingsarealer. Selskapet har

ansatte med lang erfaring fra privat og offentlig virksomhet, og har betydelig kompetanse innenfor

regulering, myndighetskontakt og marked.

 

Vi kjøper tomter og utviklingseiendommer for regulering og utbygging til bolig- og næringsformål.

Har du en eiendom som kan tenkes utbygd, er selskapet interessert i erverv av nye

utbyggingsområder, enten alene eller i samarbeid med andre aktører. Selskapet kan gi en vurdering

av eiendommen din, og egnetheten for utbygging.

 

Ta gjerne kontakt om du ønsker en uformell prat.