Visjonen og verdiene

Visjonen: Vi skaper varige verdier!

Verdier

Visjonen angir retningen for all virksomhet i Heimdal Eiendom.

Bevisstheten om at vi skaper varige verdier for kundene våre og for samfunnet, inspirerer alle i Heimdal Eiendom.
Visjonen forplikter oss hver eneste dag, overfor kunder, samarbeidspartnere, jobbsøkere, samfunn, ansatte og eiere.

Heimdal Eiendom skaper varige verdier for:

  • Boligkjøpere som gjør sitt livs store investering, og som kan stole på at Heimdal Eiendom ønsker et langsiktig og godt forhold til kundene.
  • Jobbsøkere og ansatte som får spennende utfordringer og faglig utvikling i et godt arbeidsmiljø, som satser på langsiktige relasjoner med sine ansatte.
  • Tomteselgere som tar en viktig avgjørelse og gjør en stor handel.
  • Samfunnet som har tillit til Heimdal som en ansvarlig utbygger av bærekraftige prosjekt.

Verdiene

Verdiene våre skal merkes av folk som har med oss å gjøre: Heimdal Eiendom er folkeligoffensiv og ryddig i all sin ferd, både hjemme og ute!

varigeverdier