Planprogram for Halstein Gård ble vedtatt i bygningsrådet 27.mai.
Planprogrammet definerer hvilke behov for utredninger og arbeid som skal gjøres i reguleringsplanen for området.

Les vedtaket for saken her!

Halstein Gård omfatter om lag 250 dekar utbyggingsareal, i tillegg kommer areal til grøntstruktur som Nidelvkorriodren og ulike turveger.
Det planlegges for om lag 950 boliger med tilhørende funksjoner, og en helt ny veg som skal gi Halstein Gård adkomst fra sør.

Reguleringsplanen sendes inn til behandling hos Trondheim kommune før sommerferien.