Planprogrammet for Halstein Gård inneholder oversikt over hvilke fagtema som skal utredes nærmere i selve reguleringsplanen.
Forslag til reguleringsplan sendes inn til Trondheim kommune før sommerferien 2014.

Les saksframlegget til planprogrammet (pdf-fil).
For informasjon om vedleggene se sakskartet til bygningsrådet.

 

Les mer om prosjektet Halstein Gård!