Prosjekter

Melhustorget, felt S5

Melhustorget/Romario Invest AS og Heimdal Eiendom AS har inngått avtale om felles utvikling og utbygging av eiendommene for og rundt

Nardovegen Studentboliger
Nardovegen Studentboliger

Detaljplan for Nardovegen 6 ble vedtatt 25.04.2019. Planen legger til rette for en utbygging av vel 300 studentboliger. Bebyggelsen er

Nye Melhustorget
Melhustorget, felt S1-S4

Melhustorget/Romario Invest AS og Heimdal Eiendom AS har inngått avtale om felles utvikling og utbygging av eiendommene for og rundt

Nyhavna Øvre Oversikt
Nyhavna øvre

Reguleringsplanen ble vedtatt mai 2018, og tilrettelegger for et flott framtidig boligområde. Nyhavna øvre ligger som et bindeledd mellom Lilleby

Flatåsen nordre

På Flatåsen nordre planlegger Heimdal Eiendom AS et boligområde med flott beliggenhet, med direkte tilgang til marka og nydelig utsikt

Steinan Perspektiv

Langs Steinanvegen på Heggdalen kommer det et nytt boligfelt med til sammen ca 170 leiligheter. Panoramautsikten går fra Heimdalsplatået i

Strinda Hageby

Reguleringsplanen legger opp til at området i hovedsak skal benyttes til boligformål og grønnstruktur. Ned mot Ingvald Ystgaards veg er

Øvre Solberg

Reguleringsplanen for Øvre Solberg, vedtatt november 2015, gir grunnlag for utbygging av ca 560 boliger. Bebyggelsen vil bestå av rekkehus

Lilleby skisse
Lilleby

Områdeplanen for Lilleby fastlegger hovedstrukturen og kapasiteten i bydelen med sikte på å skape en framtidsrettet bydel med fokus på

Granåsen Gård Øst
Granåsen Gård Øst

Reguleringsplanen vil legge til rette for ca 800 nye boliger (fordelt på blokkleiligheter og rekkehus), ny ungdomsskole (600 elever) med

Halstein Gård Panorama
Halstein gård

Heimdal Eiendom har jobbet med Hallsteingård siden 2012, hvor området ble omdisponert til boligformål gjennom kommuneplanens arealdel. Det har som