Prosjekter

Nardovegen Studentboliger
Nardovegen Studentboliger

800m fra Gløshaugen etableres Nardovegen Studentboliger med kollektiv og parleiligheter for ca 300 studenter. Dagens bebyggelse rives, og ny bebyggelse

Nye Melhustorget
Nye Melhustorget

Melhustorget/Romario Invest AS og Heimdal Eiendom AS har inngått avtale om felles utvikling og utbygging av eiendommene for og rundt

Nyhavna Øvre Oversikt
Nyhavna øvre

På Nyhavna øvre, langs Lade allé, planlegges et nytt sentrumsnært boligområde. Området ligger inn mot Ladehammeren, og har flott beliggenhet

Flatåsen nordre

På Flatåsen nordre planlegges et nytt boligområde med flott beliggenhet mot marka og nydelig utsikt mot Byåsen og sentrum. Planforslaget

Heggdalen Gården
Steinan Perspektiv

Langs Steinanvegen på Heggdalen kommer det et nytt boligfelt med til sammen ca 170 leiligheter. Panoramautsikten går fra Heimdalsplatået i

Strinda Hageby

Reguleringsplanen legger opp til at området i hovedsak skal benyttes til boligformål og grønnstruktur. Ned mot Ingvald Ystgaards veg er

Øvre Solberg

Reguleringsplanen for Øvre Solberg, vedtatt november 2015, gir grunnlag for utbygging av ca 560 boliger. Bebyggelsen vil bestå av rekkehus

Lilleby skisse
Lilleby

Områdeplanen for Lilleby fastlegger hovedstrukturen og kapasiteten i bydelen med sikte på å skape en framtidsrettet bydel med fokus på

Granåsen Gård Øst
Granåsen Gård Øst

Reguleringsplanen vil legge til rette for ca 800 nye boliger (fordelt på blokkleiligheter og rekkehus), ny ungdomsskole (600 elever) med

Halstein Gård Panorama
Halstein gård

Nidelven Utvikling AS – et felles eid selskap mellom Heimdal Eiendom AS og TOBB – jobber med regulering av GENO