Prosjekter

Nyhavna øvre

På Nyhavna øvre, langs Lade allé, planlegges et nytt sentrumsnært boligområde. Området ligger inn mot Ladehammeren, og har flott beliggenhet

Flatåsen nordre

På Flatåsen nordre planlegges et nytt boligområde med flott beliggenhet mot marka og nydelig utsikt mot Byåsen og sentrum. Planforslaget

Heggdalen Gården
Heggdalen

Langs Steinanvegen på Heggdalen kommer det et nytt boligfelt med til sammen ca 170 leiligheter. Panoramautsikten går fra Heimdalsplatået i

Granåsen Gård Vest

Reguleringsplanen legger opp til at området i hovedsak skal benyttes til boligformål og grønnstruktur. Ned mot Ingvald Ystgaards veg er

Øvre Solberg

Reguleringsplanen for Øvre Solberg ble enstemmig vedtatt i Bystyret 19. november 2015. Planen gir grunnlag for utbygging av ca 560

Lilleby skisse
Lilleby

Områdeplanen for Lilleby fastlegger hovedstrukturen og kapasiteten i bydelen med sikte på å skape en framtidsrettet bydel med fokus på

Granåsen Gård Øst
Granåsen Gård Øst

Reguleringsplanen vil legge til rette for ca 800 nye boliger (fordelt på blokkleiligheter og rekkehus), ny ungdomsskole (600 elever) med

Halstein Gård Panorama
Halstein gård

Nidelven Utvikling AS – et felles eid selskap mellom Heimdal Eiendom AS og TOBB – jobber med regulering av GENO