Granåsen Gård Øst

Granåsen Gård VestReguleringsplanen vil legge til rette for ca 800 nye boliger (fordelt på blokkleiligheter og rekkehus), ny ungdomsskole (600 elever) med fleridrettshall, ny 6 avdelings barnehage og 9’er-fotballbane. Det skal også avsettes areal for en fremtidig kollektivtrasé (stamrute øst) gjennom området. Det vil ikke bli tillatt med gjennomkjøring for personbil i kollektivforbindelsen. Granåsen Gård Øst vil ha permanent adkomst til den fremtidige Brundalsforbindelsen via ny tilkoblingsveg. For ungdomsskolen vil det tillates adkomst fra Nermarka. Inntil ny Brundalsforbindelse er etablert tillates midlertidig adkomst fra Gamle Jonsvannsvei.

Nyheter fra Granåsen Gård Øst

Granåsen Gård Øst

Reguleringsplanen for Granåsen Gård Øst ble vedtatt i bystyret 15.06.2017.

Planen omfatter arealer bygging av ca 800 boliger, veganlegg for stamrute øst, ungdomsskole, offentlig idrettsanlegg, offentlig barnehage, offentlig friområde og offentlig grøntområde.

Les mer

Granåsen Gård Øst

Reguleringsplan for Granåsen Gård Øst vedtatt utlagt for høring

Reguleringsplan for Granåsen Gård Øst ble vedtatt utlagt for høring i Bygningsrådet 15.03.16.

Les mer

Fakta

Areal
80000
Antall enheter
800