Halstein gård

Nidelven Utvikling AS – et felles eid selskap mellom Heimdal Eiendom AS og TOBB – jobber med regulering av GENO sine arealer som ble frigitt i forbindelse med behandlingen av kommuneplanens arealdel i 2013.

Halstein Gård planlegges for om lag 950 nye boenheter. Det er tenkt ulike typer boliger, både småhus- og blokkbebyggelse. Kommuneplanens arealdel stiller krav om 6 boliger per dekar. Det skal også reguleres en ny barnehage.

I forbindelse med utbyggingen planlegges det også en helt ny veg fra Tiller og ned til Halstein Gård. Vegen vil benyttes både som anleggsvei og som adkomst til de nye boligområdene. Det vil også reguleres kjøreveger og turvegforbindelser for utbyggingsområdet. Utbyggingen vil bidra til en betydelig vekst for Sjetne bydel og bl.a. bidra til at området blir mer tilgjengelig for bydelens innbyggere.

Reguleringsplanen sendes inn til Trondheim kommune før sommeren 2014 og sendes på høring til ulike interessenter i løpet av 2014. Reguleringsplanen forventes vedtatt i første halvdel av 2015.

 

 

Nyheter fra Halstein gård

Hallstein Gård

Hallstein gård vedtatt

Reguleringsplanen for Hallstein Gård er vedtatt og inneholder ca. 950 nye boenheter. Det er planlagt ulike typer boliger, både småhus- og blokkbebyggelse. I tillegg er det regulert en barnehage og et bydelshus sentralt i området. Det skal også ...

Les mer

Perspektiv sett fra krysset Parallellen x Lunderhaugen.

Hallsteingård til sluttbehandling!

Reguleringsplanen for Hallsteingård behandles i bygningsrådet tirsdag 24.november. Planen inneholder 950 boenheter. Illustrasjonsplanen for området viser ca.600 leiligheter og ca. 350 rekkehus / kjedete eneboliger. Planen foreslår også en ny barnehage og tilrettelegger for at dagens våningshus ...

Les mer

Halsteingård

Reguleringsplan for Hallsteingård på høring 23. juni.

Reguleringsplanen for Hallsteingård inneholder 950 boenheter. Illustrasjonsplanen for området viser ca.600 leiligheter og 350 rekkehus / kjedete eneboliger. Planen foreslår også en ny barnehage og tilrettelegger for at dagens våningshus ved gårdsanlegget kan benyttes som bydelshus. Det ...

Les mer

Planprogrammet Halstein Gård

Planprogram for Halstein Gård ble vedtatt!

Planprogram for Halstein Gård ble vedtatt i bygningsrådet 27.mai. Planprogrammet definerer hvilke behov for utredninger og arbeid som skal gjøres i reguleringsplanen for området. Les vedtaket for saken her! Halstein Gård omfatter om lag 250 dekar utbyggingsareal, i ...

Les mer

Halstein Gård

Planprogram for Halstein Gård foreslås fastsatt i bygningsrådet 27.mai.

Planprogrammet for Halstein Gård inneholder oversikt over hvilke fagtema som skal utredes nærmere i selve reguleringsplanen. Forslag til reguleringsplan sendes inn til Trondheim kommune før sommerferien 2014. Les saksframlegget til planprogrammet (pdf-fil). For informasjon om vedleggene se sakskartet til ...

Les mer

Fakta

Areal
250000
Antall enheter
950