Halstein gård

Heimdal Eiendom har jobbet med Hallsteingård siden 2012, hvor området ble omdisponert til boligformål gjennom kommuneplanens arealdel.
Det har som del av planarbeidet blitt utarbeidet planprogram, reguleringsplan og utbyggingsavtale for området.
Reguleringsplanen ble vedtatt i februar 2016.

Prosjektet eies av Nidelven Utvikling AS – som er et selskap som eies av HeimdalGruppen AS og TOBB.
Heimdal Eiendom AS har prosjektledelsen for utbygging av offentlig infrastruktur som startet høsten 2019, og ivaretar Nidelven Utvikling sine interesser for områdets videre utvikling.

Halsteingård tilrettelegger for ca. 950 nye boenheter. Det vil bygges ulike typer boliger, både småhus- og blokkbebyggelse. Det er også regulert en barnehage innenfor området, som vil bli kommunal.
Det er også ivaretatt en mulighet for en framtidig ungdomsskole innenfor planområdet.

Som en del av prosjektet er det nå under utbygging en helt ny veg fra Tiller og ned til Hallsteingård. Vegen vil benyttes både som anleggsvei og som permanent adkomst til det nye boligområdet.
Utbyggingen vil bidra til en videre utvikling av Sjetne bydel, hvor området vil bli mer tilgjengelig for både nye- og eksisterende beboere.

Nyheter fra Halstein gård

Hallstein Gård

Hallstein gård vedtatt

Reguleringsplanen for Hallstein Gård er vedtatt og inneholder ca. 950 nye boenheter. Det er planlagt ulike typer boliger, både småhus- og blokkbebyggelse. I tillegg er det regulert en barnehage og et bydelshus sentralt i området. Det skal også ...

Les mer

Perspektiv sett fra krysset Parallellen x Lunderhaugen.

Hallsteingård til sluttbehandling!

Reguleringsplanen for Hallsteingård behandles i bygningsrådet tirsdag 24.november. Planen inneholder 950 boenheter. Illustrasjonsplanen for området viser ca.600 leiligheter og ca. 350 rekkehus / kjedete eneboliger. Planen foreslår også en ny barnehage og tilrettelegger for at dagens våningshus ...

Les mer

Halsteingård

Reguleringsplan for Hallsteingård på høring 23. juni.

Reguleringsplanen for Hallsteingård inneholder 950 boenheter. Illustrasjonsplanen for området viser ca.600 leiligheter og 350 rekkehus / kjedete eneboliger. Planen foreslår også en ny barnehage og tilrettelegger for at dagens våningshus ved gårdsanlegget kan benyttes som bydelshus. Det ...

Les mer

Planprogrammet Halstein Gård

Planprogram for Halstein Gård ble vedtatt!

Planprogram for Halstein Gård ble vedtatt i bygningsrådet 27.mai. Planprogrammet definerer hvilke behov for utredninger og arbeid som skal gjøres i reguleringsplanen for området. Les vedtaket for saken her! Halstein Gård omfatter om lag 250 dekar utbyggingsareal, i ...

Les mer

Halstein Gård

Planprogram for Halstein Gård foreslås fastsatt i bygningsrådet 27.mai.

Planprogrammet for Halstein Gård inneholder oversikt over hvilke fagtema som skal utredes nærmere i selve reguleringsplanen. Forslag til reguleringsplan sendes inn til Trondheim kommune før sommerferien 2014. Les saksframlegget til planprogrammet (pdf-fil). For informasjon om vedleggene se sakskartet til ...

Les mer

Fakta

Areal
250000
Antall enheter
950