Melhustorget, felt S1-S4

Melhustorget/Romario Invest AS og Heimdal Eiendom AS har inngått avtale om felles utvikling og utbygging av eiendommene for og rundt Melhustorget. Eksisterende Melhustorg skal rives, og Nye Melhustorget planlegges med ca 15.000 m2 handelsareal og ca 300 boliger.

Dagens bebyggelse på Melhustorget er slitent og lite hensiktsmessig som moderne handelsareal, med en bebyggelse som er lukket mot omgivelsene. Dagens bebyggelse rives for å gi plass til nye, attraktive og utadvendte næringsarealer (forretning/servering) på gateplan, med boliger i etasjene over dette.

Utadvendte fasader på gateplan bidrar til stimulerende fellesrom i form av fotgjengerstrøk, oppholdsarealer og ikke minst det nye torget, et naturlig samlingspunkt i Melhus sentrum. På taket av handelsetasjen opparbeides en solfylt takhage med boligblokker som lameller i varierende høyde fra 3 til 5 etasjer. Boligene er optimalt vendt mot sørvest, og får gode solforhold både på fasader, private balkonger og på felles uterom. Det etableres flere trapper fra takhagen ned til gateplan da deler av denne skal være tilgjengelig også for allmennheten. Det nye torget ut mot Melhusvegen skal tilrettelegges for både opphold og ulike aktiviteter. Parkeringsplasser legges under bakken, med unntak av noe parkering i forbindelse med dagligvarebutikker og gjesteparkering for beboerne.

Planarbeidet inngikk som et innspill til Områdeplan for Melhus kommune, vedtatt 24.09.2019, og felt S1-S4 er detaljregulert klart for bygging. Innspillet er utarbeidet av Per Knudsen Arkitektkontor AS og AMB Arkitekter AS i fellesskap for Melhustorget/Romario Invest AS og Heimdal Eiendom AS.

Slik vi ser det, vil et slikt prosjekt med attraktive nye handelsarealer, flere arbeidsplasser og boliger, bidra til å styrke Melhus sentrum og gi flere mennesker i sentrum og folkeliv gjennom døgnet.

Parkeringsplasser legges under bakken, med unntak av noe parkering i forbindelse med dagligvarebutikker og gjesteparkering for beboerne.

Nyheter fra Melhustorget, felt S1-S4

Nye Melhustorget

Nye Melhustorget er innsendt som planforslag til områdeplan

Nye Melhustorget er innsendt som planforslag til områdeplan for Melhus sentrum.

Les mer

Fakta

Areal
45.7
Antall enheter
300