Melhustorget, felt S5

Melhustorget/Romario Invest AS og Heimdal Eiendom AS har inngått avtale om felles utvikling og utbygging av eiendommene for og rundt Melhustorget. Felt S5 omfattes av Områdeplan for Melhus kommune, vedtatt 24.09.2019, og må detaljreguleres før utbygging.

Planforslaget legger til rette for en utbygging med 2 boligbygg oppå en kombinert nærings- og parkeringsetasje på gateplan. På gateplan tenkes det utadvendt næringsareal mot Melhusvegen, og parkeringshus og boder for boligene i bakkant. Oppå denne tenkes det en boliglamell mot vest/Melhusvegen på 4 etasjer (næringsarealet + 3 boligetasjer), mens lamellen mot øst er i 5 etasjer (parkeringshus/boder + 4 boligetasjer). Mellom lamellene, over parkeringshuset, opparbeides det uterom for boligene. Planforslaget legger til rette for ca 30 boenheter.

Planen er utarbeidet av Per Knudsen Arkitektkontor AS i samarbeid med Heimdal Eiendom AS. Planforslaget ble lagt ut til offentlig ettersyn 16.06.2020.

Nyheter fra Melhustorget, felt S5

Fakta

Areal
3600
Antall enheter
30