Detaljplan for Nardovegen 6 ble vedtatt 25.04.2019. Planen legger til rette for en utbygging av vel 300 studentboliger. Bebyggelsen er organisert i en åpen hesteskoform, der utearealer for studentene er i det indre gårdsrommet i tillegg til takterrasser. I sokkelen mot bensinstasjonen er det fellesarealer for studentene, alternativt godt eksponerte næringslokaler.

Planen er utarbeidet av Voll arkitekter AS. Byggestart 2020.

Nyheter fra Nardovegen Studentboliger

Nardovegen Studentboliger

Planforslag for studentboligene sendes inn til Trondheim kommune

Planforslag for studentboligene sendes inn til Trondheim kommune uke 8, 2018

Les mer

Fakta

Areal
9000
Antall enheter
300