Melhustorget/Romario Invest AS og Heimdal Eiendom AS har inngått avtale om felles utvikling og utbygging av eiendommene for og rundt Melhustorget. Eksisterende Melhustorg vil rives, og Nye Melhustorget planlegges med ca 15.000 m2 handelsareal og ca 250 boliger.

Dagens bebyggelse på Melhustorget er slitent og lite hensiktsmessig som handelsareal, med en bebyggelse som er lukket mot omgivelsene. Vi har som ambisjon å utvikle hele kvartalet til et attraktivt og fint nytt sentrumspreget område. Dagens bebyggelse rives for å gi plass til nye, attraktive og utadvendte næringsarealer (forretning/servering) på gateplan, med boliger i etasjene over dette.

Vi har gitt innspill til områdeplanen som i det videre vil utarbeides av Melhus kommune. Innspillet til planarbeidet er utarbeidet av Per Knudsen Arkitektkontor AS og AMB Arkitekter AS i fellesskap for Melhustorget/Romario Invest AS og Heimdal Eiendom AS.

Beskrivelse av planforslaget

Målet med prosjektet er å bidra til utvikling av Melhus sentrum til et attraktivt bysentrum med en egenart der bilene har veket plass for et aktivt folkeliv. Det etableres en ny utadvendt handelsetasje på gateplan. Utadvendte fasader bidrar til stimulerende fellesrom i form av fotgjengerstrøk, oppholdsarealer og ikke minst det nye torget, et naturlig samlingspunkt i Melhus sentrum. På taket av handelsetasjen opparbeides en solfylt takhage med boligblokker som lameller i varierende høyde fra  3 til 5 etasjer. Lamellene er trukket ut mot fasaden på handelsarealene, slik at boligfasaden kan komme ned til gateplan og ikke ligge inntrukket på et opphøyd dekke. Det etableres flere trapper fra takhagen ned til gateplan for å gjøre denne tilgjengelig også for allmennheten.

Det etableres også felles takterrasser på noen av boligblokkene. Boligene er optimalt vendt mot sørvest, og får gode solforhold både på fasader, private balkonger og på felles uterom. Reguleringsforslaget vil gi ca 250 boliger med varierende leilighetsstørrelse, tenkt tilpasset mennesker i alle livssituasjoner og aldersgrupper. Det planlegges ca 15.000 m2 brutto handelsareal. Dagens Melhustorg er på ca 10.000 m2.

Slik vi ser det, vil et slikt prosjekt med attraktive nye handelsarealer, flere arbeidsplasser og boliger, bidra til å styrke Melhus sentrum og gi flere mennesker i sentrum og folkeliv gjennom døgnet.

Parkeringsplasser legges under bakken, med unntak av noe parkering i forbindelse med dagligvarebutikker og gjesteparkering for beboerne.

Nyheter fra Nye Melhustorget

Nye Melhustorget

Nye Melhustorget er innsendt som planforslag til områdeplan

Nye Melhustorget er innsendt som planforslag til områdeplan for Melhus sentrum.

Les mer

Fakta

Areal
15000
Antall enheter
250