Reguleringsplanen ble vedtatt mai 2018, og tilrettelegger for et flott framtidig boligområde.
Nyhavna øvre ligger som et bindeledd mellom Lilleby og Nyhavna. Med utbyggingen som etter hvert kommer på Nyhavna, vil dette området bli en sammenhengende del av Trondheim sentrum. Bebyggelsen vil være fra 3 til 8 etasjer, noe som gir muligheter for spennende arkitektur og gode leiligheter. Sentralt i planområdet kommer et parkområde på over 2 dekar, som vil komme hele bydelen til gode.

Reguleringsplanen grenser mot planlagt holdeplass for metrobuss i Jarlevegen, og vil gi fremtidige beboere en svært god kollektivdekning.
Områdets beliggenhet gir en god mulighet til å leve uten bil i hverdagen, og det er god adgang til hovedsykkelruter.

Planen inneholder mulighet for en sammenhengende forbindelse for allmenn ferdsel fra sjøen i vest, med åpninger gjennom boligkvartalene, og til Lilleby i øst.
Fra bebyggelsen i vest er det kun 100 meter ned til havnebassenget, og som nylig er ryddet fri for forurensning.

Planen legger til rette for gode leiligheter med lett tilgjengelighet til uterommene, og med gode sammenhenger mellom ute og inne. Med sin lune og sørvendte beliggenhet opp under Ladehammeren, har Nyhavna øvre en unik lokalklimatisk beliggenhet.
Sammen med bokvaliteter som sol, sjø, utsikt, hagerom, uformelle møteplasser og sentrumsnærhet, vil dette bli et svært attraktivt boområde for å leve det gode liv.

Nyheter fra Nyhavna øvre

Reguleringsplanen for Nyhavna Øvre ble vedtatt i bystyret

Reguleringsplanen for Nyhavna Øvre ble vedtatt i bystyret 31. mai. Planen legger til rette for utbygging av ca 500 boliger og 1500 m2 næring/kontor/forretning/tjenesteytende virksomhet i første plan mot gata Ladebekken. Nyhavna Øvre ligger som et ...

Les mer

Nyhavna øvre klar for sluttbehandling

Planforslaget for Nyhavna øvre er klar for sluttbehandling i bygningsrådet. Formålet med planarbeidet er å omregulere området fra industriformål til boligformål.   Planen åpner for ca. 520 boliger og minimum 1500m² forretning eller tjenesteytende virksomhet. Saken ble omtalt i ...

Les mer

Fakta

Areal
47500
Antall enheter
500