Øvre Solberg

Reguleringsplanen for Øvre Solberg, vedtatt november 2015, gir grunnlag for utbygging av ca 560 boliger.

Bebyggelsen vil bestå av rekkehus rundt et sentralt grøntdrag og leilighetsbygg i 3-5 etasjer rundt. Området ligger i forlengelsen av Lundåsen på Heimdal, med praktfull utsikt mot sør og vest. Området får adkomst fra Ringvålvegen, og grenser direkte mot Bymarka i vest og nord. Innen området er det avsatt tomt til en offentlig barnehage opp mot marka, og det etableres gang- og sykkelveg langs Ringvålvegen fra undergangen ved Nergeilan til det nye boligfeltet.

 

04a_Illustrasjonsplan_rev_21_08_2015_pdf__1_page_

Nyheter fra Øvre Solberg

Forslag til reguleringsplan for Øvre Solberg

Forslag til reguleringsplan ble innsendt til kommunen 4. juli. Planforslaget viser ca 550 enheter fordelt på 200 rekkehus/ eneboliger og 350 leiligheter.

Les mer

Fakta

Areal
56100
Antall enheter
560