Øvre Solberg

Reguleringsplanen for Øvre Solberg, vedtatt november 2015, gir grunnlag for utbygging av ca 560 boliger.

Bebyggelsen vil bestå av rekkehus rundt et sentralt grøntdrag og leilighetsbygg i 3-5 etasjer rundt. Området ligger i forlengelsen av Lundåsen på Heimdal, med praktfull utsikt mot sør og vest. Området får adkomst fra Ringvålvegen, og grenser direkte mot Bymarka i vest og nord. Innen området er det avsatt tomt til en offentlig barnehage opp mot marka, og det etableres gang- og sykkelveg langs Ringvålvegen fra undergangen ved Nergeilan til det nye boligfeltet.

Nyheter fra Øvre Solberg

Forslag til reguleringsplan for Øvre Solberg

Forslag til reguleringsplan ble innsendt til kommunen 4. juli. Planforslaget viser ca 550 enheter fordelt på 200 rekkehus/ eneboliger og 350 leiligheter.

Les mer

Fakta

Areal
56100
Antall enheter
560