Steinan Perspektiv

Langs Steinanvegen på Heggdalen kommer det et nytt boligfelt med til sammen ca 170 leiligheter. Panoramautsikten går fra Heimdalsplatået i sør til Fosenalpene i nord. Leilighetene blir sørvestvendte eller vestvendte. Det blir gode utearealer mellom bebyggelsen, og feltet ligger også inntil et større friområde og grøntdrag. Det er kort veg til både Estenstadmarka og til bydelssenteret og kollektivknutepunktet på Vegamot.

Nyheter fra Steinan Perspektiv

Fakta

Areal
15000
Antall enheter
170