Reguleringsplanen legger opp til at området i hovedsak skal benyttes til boligformål og grønnstruktur. Ned mot Ingvald Ystgaards veg er det i tillegg til boliger planlagt dagligvarebutikk og muligheter for et lite treningsstudio i en sokkeletasje under blokkbebyggelsen. Planområdet er delt inn i 2 delfelt. Et nedre felt B1 langs Ingvald Ystgaards veg og et felt B2 opp mot Øvre Gransålia. Planforslaget legger til rette for inntil 41.200 m² BRA bolig og 2.600 m² BRA forretning.

image001 (3)

 

Nyheter fra Strinda Hageby

Granåsen Gård Vest

Reguleringsplanen for Granåsen Gård Vest vedtatt!

Reguleringsplanen for Granåsen Gård Vest ble torsdag 18. juni enstemmig vedtatt i Bystyret i Trondheim. Planen vil inneholde ca 400 boliger samt stor dagligvarebutikk i gateplanet mot Ingvald Ystgaards vei. Boligene oppføres i 3 til 5 ...

Les mer

Fakta

Areal
41200
Antall enheter
400