Reguleringsplanen for Granåsen Gård Vest ble torsdag 18. juni enstemmig vedtatt i Bystyret i Trondheim. Planen vil inneholde ca 400 boliger samt stor dagligvarebutikk i gateplanet mot Ingvald Ystgaards vei. Boligene oppføres i 3 til 5 etasjer, og vil ha flott vending mot sør og vest.

Salgsstart forventes sent 2015.

Granåsen Gård Vest