Salget av Ringve Park har nå startet, og allerede etter første visning ble 38 leiligheter i byggetrinn 1 solgt!

Prosjektet er utviklet av Heimdal Eiendom AS. Den positive responsen viser at markedet verdsetter de gode løsningene vi oppnådde i reguleringsplanprosessen. Prosjektet har unike kvaliteter i forhold til luft og romslighet i feltet, parken gir store og solrike utearealer, og alle leilighetene har en orientering som gir gode bokvaliteter. Samtidig er  utnyttelsen høy, slik Trondheim kommune krever ved utvikling av nye arealer. Leilighetssammensetningen i feltet er variert, fra små enheter på 28m2 til de største på 157m2.

Samarbeidet med Trondheim kommune ble gjennomført på en effektiv og profesjonell måte, med konstruktiv dialog i utviklingen de gode løsningene.

Vil du vite mer? Se www.ringvepark.no