Heimdal Bolig AS har interesser i tre av områdene som ble vedtatt omdisponert i Trondheim Bystyre; Hallstein Gård, Granåsen Gård og Solbergåsen.

Hallstein Gård ligger solrikt og åpent mellom Nidelva og Sjetnemarka, og blir et flott boligområde med stor tilgang til aktivitetsområder for liten og stor. Området vil få ny adkomstveg fra Tiller i sør.

Granåsen Gård ligger ved Miljøbyen Granåsen, og tomten strekker seg mellom Jakobsli og Tunga. Området er sentrumsnært og vil med tiden få svært god kollektivdekning.

Solbergåsen ligger i forlengelsen av Lundåsen på Heimdal og ligger solrikt og luftig med utsikt mot Vassfjellet, Gauldalen og Gaulosen.

 

Til sammen har områdene potensial til å bygge over 3000 boliger. Alle områdene har gode grunnforhold, og Heimdal Bolig er klar til å igangsette regulering og ønsker å bygge boliger så snart som mulig.